Területvédelem, őrzés

területvédelem, őrzés

Társaságunk tevékenységi körének gerince az élőerős objektum és területvédelem. Ennek szellemében munkatársainkat úgy választjuk ki, hogy a felmerülő sokrétű feladatok ellátására alkalmasak legyenek. Nagyobb, teljesen vagy részben nyitott területek, telephelyek, létesítmények védelmét részidõs vagy 24 órában vezényelt, képzett õrökkel javasoljuk megoldani.

Új megbízások esetén elsajátítják a telepített épületfelügyeleti, biztonsági, tűzoltó és egyéb rendszerek, liftek kezelését. Magas színvonalon biztosítják a megbízó partnereinek, vendégeinek objektumba történő beléptetését, igény esetén számítógépes regisztrálását, épületen belüli kísérését, idegen nyelvű tájékoztatását, illetéktelen személyek kiszűrését és belépésének megakadályozását. Üzemeltetik az épület felügyeleti és gépészeti rendszereit. Ellátják az objektumokban rendszeresített kulcsok, belépő kártyák kezelését, nyilvántartását, a közüzemi rendszerek felügyeletét. 

Az esemény helyszínének felmérése után, teljes védelmi tervet készítünk a megrendelő igényeinek megfelelően. Fel vagyunk készülve a rendezvények őrzésvédelmi feladatainak ellátására, mint: vendégek beléptetése, jegyszedés, csomag illetve ruházat átvizsgálás, veszélyes tárgyak kiszűrése, a terület biztosítása, igény szerint kamerás megfigyelés, folyamatos járőrszolgálat, a rendezvényt zavaró személyek eltávolítása és távoltartása, a különleges személyek testőri biztosítása és szállítása.

kapcsolatfelvétel

követelés tartozás, pénz behajtás

Cégünk azért jött létre, hogy segítsen az olyan embereken és cégeken akik már úgy érzik, hogy a tartozásokat nem tudják behajtani és nem tudják érvényesíteni az adós felé. Ha elveszett minden remény, akkor jövünk mi!

 

100-ból 99 ügyet ki merjük jelenteni, hogy el tudunk intézni, és még az olyan ügyek nagy részét el tudjuk intézni, amihez papír sincs, mivel egy barátnak, nagyon jó ismerősnek, esetleg családtagnak adtunk kölcsön és már nem szeretné visszaadni, vagy az adósa azt hiszi, hogy elévült már öt év után. Ilyen esetben is keressen meg minket, segítünk.

Követelésbehajtó, adósságbehajtó cégünk kollégái mielőtt megbízást vállalnának el, egy teljes körű kontrollt végeznek az adósról vagy az adós cégéről, így ki lehet következtetni, hogy a nem fizető magatartás az szándékos késedelem vagy pedig gazdasági helyzetük nem engedi fizetést amit szintén orvosolni lehet személyi hitellel, engedményezésekkel egyéb megállapodásokkal.

Munkánkat elsősorban sikerhonoráriumért végezzük. Ön csak akkor fizet, ha kintlévőségét behajtottuk. Amennyiben a szerződésben meghatározott időn belül eljárásunk eredménytelen, további jogi lépésekre teszünk javaslatot. Ez esetben alapdíjat számíthatunk fel, mely jóval alacsonyabb költséget jelent az Ön számára, mintha belföldi kintlévőségét Ön próbálta volna érvényesíteni.

kapcsolatfelvétel

birtokvita rendezése, megoldása

A birtokvita, önkényes lakásfoglalások és a lakásmaffia ingatlanszerzései a kívülálló számára megoldhatatlan helyzeteknek látszódnak, holott hatékonyan kezelhetőek ezek a problémák, ha megfelelő és szakértő céget választ a megoldáshoz.

A megrendelők azzal, hogy egy tapasztalt biztonsági céget bíznak meg a birtokviták megoldásával, valójában sok felesleges kényelmetlenségtől kímélik meg magukat, és hosszabb távon jelentős összeget, időt, fáradtságot takarítanak meg. Birtokvita esetén egy biztonsági cég rövid időn belül, gyorsan, hatékonyan megoldja az Ön problémáját.

Az ebbe a nehéz helyzetbe került magánszemélyek, vagy cégek azzal, hogy egy tapasztalt vagyonvédelmi céget bíznak meg a birtokviták megoldására, valójában sok felesleges kényelmetlenségtől kímélik meg magukat és hosszabb távon jelentős összeget, időt és mérhetetlen fáradtságot takarítanak meg.

Amennyiben a birtokvédelem sérül, azaz birtokvita jön létre, akkor a polgári törvénykönyv háromféle megoldási formát ismer. Ha önnek is segítségre van szüksége birtokvita kapcsán, hívjon minket és segítünk!

kapcsolatfelvétel

magánnyomozás, bizonyíték gyűjtés

A magánnyomozói tevékenységünk során, minden ügyben teljes diszkrécióval járunk el. Csak én ismerhetem a megbízó személyét, csak velem találkozik, így biztosított a teljes inkognitója és az ügyek kapcsán a munkatársaimat is teljes titoktartás kötelezi. Mivel minden ügyben operatívan járunk el, így nem tudhatja meg senki, hogy az ügyben nyomozás folyik, így biztosított, mint a megbízó, mint a feladattal kapcsolatos tevékenységünk titkossága. Ezért teljes felelősséget is vállalok.

A magánnyomozói tevékenység sokrétű, komoly szakmai tapasztalatot igénylő összetett feladat, melyet kizárólag arra jogosult cégek, személyek végezhetnek, megfelelő szakmai végzettséggel, hatósági engedélyek birtokában. A magánnyomozói munka az általános információ gyűjtés szabályaira épül, azaz, amikor különböző módszerek, eszközök alkalmazásával egy általunk még ismeretlen dolog, esemény, személy vonatkozásában szándékozunk megtudni, megismerni valamit, vagy éppen a már rendelkezésünkre álló – sok esetben hiányos, vagy feltételezett – adatok, információk vonatkozásában szándékozunk bizonyosságot szerezni, azt megerősíteni, vagy éppen kizárni.

A megismerési folyamat kiterjedhet események, rendezvények megfigyelésére, az ott történtekre, elhangzottakra, a részvevők személyére, azok magatartására, egymáshoz fűződő viszonyára. A megismerési folyamat egy speciálisabb formája, amikor egy személy, csoport, esemény vonatkozásában már rendelkezünk alapvető információkkal és ezen ismereteket kívánjuk alaposabbá, mélyebbé tenni, avagy egy bizonyos cselekvésre, történésre, eseményre, annak bekövetkezésére vagyunk kíváncsiak. Ennek egyik példája lehet a házastársi, partneri hűtlenség vizsgálata.

kapcsolatfelvétel

személyvédelem, testőr

Több, mint egy évtizedes működésünk tapasztalatait felhasználva, a védendő objektumok megóvását szolgáló védelmi rendszereinket (igény esetén technikai eszközökkel kiegészítve) úgy dolgozzuk ki, hogy az szervesen illeszkedjék az objektum funkciójához, ne akadályozza az ott folyó munkavégzést, hanem segítse azt, és nyújtson megfelelő biztonságot Megbízóink, valamint a velük együttműködők számára.

Az őrzésvédelmi tevékenységet kizárólag olyan szakképzett, felkészült, illetve a speciális feladat ellátására felkészített kollégáink látják el, akik ellen Megbízóink nem emelnek kifogást, és akik megfelelnek a 2005.évi CXXXIII. sz. törvényben meghatározott képesítési követelményeknek.

Szerződéskötés esetén vagyonőreink részletekbe menő feladatait a Megbízóink igényei szerint elkészített, a szerződés mellékletét képező „Vagyonvédelmi feladatok”-ban rögzítjük.

A személyvédelem történhet lakásban, munkahelyen, rendezvény helyszínén, vagy utazáshoz. A személyvédelem (testőr szolgálat) a megrendelő, vagy más személy (családtagok, üzleti partnerek) életének, testi épségének védelmét jelenti.

kapcsolatfelvétel

ingyenes jogi tanácsadás

Ez a legösszetettebb és legprofesszionálisabb behajtási tevékenység, amelyet kifejezetten nagy szakmai és jogi felkészültséget igénylő, bonyolultabb eljárások esetén végzünk ügyfeleink részére. Munkatársaink rendkívüli hangsúlyt fektetnek a törvényességre és szakszerűségre, de kihasználnak minden olyan lehetőséget, ami az eredményességhez vezethet.

Jogi behajtási csapatunk fő célja az Ön támogatása a jogi úton történő adósságbehajtás kihívásai során. Azokban az esetekben, amikor a peren kívüli megegyezés alapú adósságbehajtás nem jár sikerrel, a jogi adósságbehajtás bizonyul a legmegfelelőbb eszköznek, ám ez bizonyos nehézségekkel is jár. Ilyenek lehetnek a nyelvi akadályok, illetve a törvénykezésenként változó szabályok, vagy akár a megfelelő jogi behajtási tevékenység foganatosítása is, mint például a végrehajtók munkája.

Jogi csapatunk továbbá a pereskedés ésszerűségére vonatkozó professzionális tanácsokkal látja el Önt, valamint megjósolja az ügy előre látható kimenetelét. Integrált hálózatba kapcsolva dolgozunk a rugalmas nemzetközi megoldáson, így csapatunk speciális és részletes helyismeretet is prezentál Önnek. Ebben a legkülönbözőbb egyedi üzleti kultúrák, törvények és szabályok ismerete is benne foglaltatik.

kapcsolatfelvétel
KÉRDÉSE VAN SZOLGÁLTATÁSAINKKAL KAPCSOLATBAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.
Segíthetünk?

KIKNEK A RÉSZÉRE AJÁNLJUK?

Céges ügyfeleknek
A számlatartozások sikeres kezelésével több éve elismerten hozzájárulunk megbízóink üzleti sikereihez. Nehezen vagy nem fizető üzleti partnerei felé megelőző, követeléskezelő és tartozás behajtó szolgáltatásokat biztosítunk sikerdíjas-és/vagy fix megbízás keretében
Magánszemélyeknek
Tapasztalt kezelő munkatársaink, jogászaink és ügyvédeink, több éve sikeresen érvényesítik magán megbízóink jogos követeléseit. A követelés(ek) megalapozottságának függvényében jogi képviselettel, vagy jogi eljárásokat megelőző szolgáltatásainkkal rendelkezésére állunk.
Társasházak részére
Teljeskörű szolgáltatásaik több éve eredményesen segítik a társasházi lakók, közösképviselők, társasházkezelők munkáját. Rugalmasan alkalmazkodunk a közös képviselet vagy a lakók elvárásaihoz. A fizetési késedelembe esett lakók előre meghatározott, gyedi bánásmódban részesülnek.

01.

MEGBÍZÁS

Az ajánlatkérés elfogadása után a Megbízásról írásos szerződés készül ami a jogi képviseletről és az adósság behajtó cég szolgáltatásairól és annak megkezdéséről szól.

02.

HIVATALOS ÉRTESÍTÉS

Hivatalos értesítés kiküldése az adós részére a megbízásról a pontos adósságról és a behajtás megkezdéséről. Mivel minden eset egyedi, ezért mindenképpen konzultációra van szükség az adósságkezelés szabályairól.

03.

KAPCSOLATTARTÁS

Kapcsolat felvétel az adóssal, figyelem felhívása az adósságra és mielőbbi teljesítésre. Folyamatos kapcsolattartás az (írásban, telefonon, személyesen) adóssal, és a megbízó pontos tájékoztatása.

04.

Adós behajtása

Mindenféleképpen elérjük azt, hogy az adós rendezze tartozását, és ne bújjon ki alóla. Nagy határozottsággal és büszkén ki merjük jelenteni, hogy a legtöbb megbízásunknál mindig elértük azt, – törvényes kereteken belül – hogy az adós rendezze a tartozását.

TANÁCSOT KÉRNE, EGYEZTETNE A JOGI LEHETŐSÉGEKRŐL?

Gyakran előfordulhat, hogy Önnek tartoznak pénzzel vagy nem fizették ki elvégzett munkáját, esetleg árut bocsátott ki cégeknek, vállalkozásoknak. Ilyenkor érdemes felvenni a kapcsolatot az adósságbehajtó, adósságkezelő cégünk tanácsadóival és tájékoztatást kérni a behajtás feltételeiről vagy tartozás behajtás megkezdésének lehetőségeiről.

bemutatkozás

Tevékenységünket az egész ország területén végezzük. Cégünk fő tevékenységi körébe tartozik a magánnyomozás, kintlévőség kezelés, követelésbehajtás, személyi védelem, birtok vita rendezés. Egyaránt vállaljuk magánszemélyek és cégek megbízásait.

…A MŰKÖDÉSÜNK BIZTOS ALAPJA A HIVATÁSTUDAT, A MINŐSÉG, A MEGBÍZHATÓSÁG ÉS A VERSENYKÉPES ÁRAK MELYEK BIZTOSÍTJÁK,
HOGY A VAGYONVÉDELMI PIAC LEGMEGBÍZHATÓBB VÁLLALKOZÁSAI KÖZÉ TARTOZZUNK.
KÖVETELÉSKEZELÉS
KÖVETELÉSKEZELÉS

A rendelkezésre álló és beszerzett új adatok, információk birtokában, a törvény által meghatározott keretek között a jogos követelések behajtási feltételeinek megteremtése.

12 február, 2019 in  Szolgáltatások
MAGÁNNYOMOZÁS
MAGÁNNYOMOZÁS

Magánnyomozóink több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a nyomozás számos területén beleértve a rejtett megfigyelést is. Elhivatottak vagyunk az igazság felderítésében.

23 január, 2020 in  Szolgáltatások
BIRTOK VITA RENDEZÉS
BIRTOK VITA RENDEZÉS

A birtokvita rendezés igen nagy procedúrát jelent, ám ha Ön szeretné egyszerűen és gyorsan, peren kívül megoldani a problémát, bátran vegye fel velünk a kapcsolatot, szakembereink állnak rendelkezésére!

23 január, 2020 in  Szolgáltatások
TERÜLETVÉDELEM, ŐRZÉS
TERÜLETVÉDELEM, ŐRZÉS

Telephely őrzés, építési terület védelem a legmagasabb szinten. Ez jelenti a klasszikus objektumőrzést, területőrzést, a porta és recepció szolgálatot, kereskedelmi üzletőrzést vagy akár a rendezvények biztosítását.

23 január, 2020 in  Szolgáltatások
SZEMÉLYVÉDELEM, TESTŐR
SZEMÉLYVÉDELEM, TESTŐR

A védett személyről történő információ-gyűjtés során személyes beszélgetést folytatatunk a védett személlyel Megbízást rövid illetve hosszú távra is vállalunk, legyen szó egy üzleti tárgyalás lebonyolításáról vagy akár a védett személy kíséréséről.

23 január, 2020 in  Szolgáltatások
INGYENES JOGTANÁCSADÁS
INGYENES JOGTANÁCSADÁS

Szerződéskötést megelőző jogi tanácsadás, melynek célja a jövőbeni követelés azon jogi eszközeinek biztosítása, melyek az adós önkéntes teljesítésének elmaradása esetére garantálják a követelés hatékonyabb érvényesítését.

23 január, 2020 in  Szolgáltatások